Meditații de limbă Engleză din Constanța

Asociaţia oferă cursuri generale de limbă engleză.

Structura acestor cursuri este alcătuită din trei niveluri de studiu: A – începător, B – mediu şi C – avansat, fiecare cu durata de 8 luni (64 de şedinţe).

Înscrierea la nivelul de studiu corespunzător se face pe baza unui Test preliminar (sunt exceptaţi începătorii).

Cursurile se desfăşoară seara, în intervalul 17:00 – 20:00, în şedinţe de 90 minute, de două ori pe săptămână, în grupe de maximum 10 cursanţi.

Orarul pentru aceste cursuri de limbă engleză din Constanța se stabileşte pe baza opţiunii majorităţii cursanţilor din noua grupă de studiu, exprimată în formularul de înscriere.

Pe durata şedintelor se pun la dispoziţie dicţionare şi materialele auxiliare audio şi video necesare studiului.

După parcurgerea fiecărui nivel de studiu, pe baza testului final, se acordă certificate de competenţă lingvistică de limbă engleză şi, după caz, se înlesneşte înscrierea la examenele internaţionale.

SEO Constanta | Magazinul de site-uri | Responsive Web Design