DELE

Diploma de Español como Lengua Extranjera (în spaniolă: „Diplomă de limba spaniolă ca limbă străină”) este o diplomă oficială emisă  de Institutul Cervantes și Ministerul spaniol al educației și ştiinței participanților la un test standardizat, care indică nivelul lor de competență în limba spaniolă.

DELE are șase niveluri, fiecare corespunzând unui anumit nivel descris în Cadrul European Comun de Referință:

  1. Diploma de Español (Nivel A1): Acest calificativ atestă o capacitate lingvistică suficientă pentru utilizarea unei game limitate de expresii simple, folosite în scopul satisfacerii nevoilor imediate, în situaţii concrete.
  2. Diploma de Español (Nivel A2): Acest calificativ atestă o capacitate lingvistică suficientă pentru a înțelege şi utiliza o gamă simplă de expresii din limba spaniolă, cu relevanţă imediată (informații personale şi despre familie, cumpărături, geografie locală, locul de muncă).
  3. Diploma de Español (Nivel B1): Acest calificativ atestă o capacitate lingvistică suficientă pentru a înțelege și a răspunde în mod corespunzător în situațiile cele mai obişnuite, de zi cu zi, și pentru a exprima dorințe și nevoi într-un mod simplu.
  4. Diploma de Español (Nivel B2): Acest calificativ validează o capacitate suficientă pentru a face faţă situaţiilor curente, în condiții normale de comunicare, care nu necesită utilizarea specializată a limbii.
  5. Diploma de Español (Nivel C1): La acest nivel, se presupune că utilizatorii sunt în măsură să utilizeze structurile limbii cu uşurinţă şi fluenţă. Utilizatorii sunt capabili să îşi adapteze modul de utilizare a limbii la o varietate de situaţii sociale, pot să exprime opinii și să ia parte la discuții.
  6. Diploma de Español (Nivel C2): Acest calificativ acreditează competențele lingvistice necesare pentru integrarea în situații care necesită o utilizare avansată a cunoștințelor de limbă, precum şi familiaritate cu tradiţiile culturale conţinute în limbă.
SEO Constanta | Magazinul de site-uri | Responsive Web Design