DaF

Ce este TestDaF?

TestDaF – „Test Deutsch als Fremdsprache / Test of German as a Foreign Language” este un test de limbă germană de nivel avansat pentru persoanele care doresc să studieze sau să lucreze în Germania.

TestDaF este un test standardizat care evaluează performanţele lingvistice în contextul vieţii universitare.

TestDaF este administrat de o reţea internaţională de centre de testare, deci poate fi susţinut în ţara de origine a candidatului. Subiectele testelor sunt concepute de Institutul TestDaF şi sunt supuse unei proceduri de evaluare centralizată.

Informaţii generale despre TestDaF

TestDaF asigură recunoaşterea internaţională a deprinderilor de limbă cerute pentru admiterea la studii într-o universitate din Germania. Candidaţii îndeplinesc cerinţele necesare admiterii la studii în Ruhr-Universität Bochum, dacă obţin TDN 4 la toate cele patru testări.
TestDaF evaluează, prin testări separate, următoarele deprinderi de utilizare a limbii: înţelegerea după lectură, înţelegerea după auz,  scrierea şi vorbirea. Un certificat oficial atestă performanţele candidatului la fiecare din cele patru deprinderi.
TestDaF stabileşte competenţa şi performanţele lingvistice ale candidaţilor pe mai multe niveluri.
Punctajele obţinute de fiecare candidat sunt însumate pentru a stabili competenţa acestuia, raportată la unul dintre următoarele niveluri:
•TestDaF – Niveaustufe 5 (TDN 5) – TestDaF level 5

•TestDaF – Niveaustufe 4 (TDN 4) – TestDaF level 4

•TestDaF – Niveaustufe 3 (TDN 3) – TestDaF level 3

TDN 5 este nivelul maxim. Un punctaj sub TDN 3 indică faptul că la această testare candidatul încă nu a atins nivelul minim din grila TestDaF.

Examenul TestDaF se organizează pretutindeni în lume; toate precizările şi chestionarele sunt prezentate în limba germană.

Pentru informaţii suplimentare şi pentru materiale referitoare la test, moDELE de test, reguli de organizare etc. vizitaţi pagina oficială de internet a institutului TestDaF: TestDaF-Homepage.

SEO Constanta | Magazinul de site-uri | Responsive Web Design