• Generalități 

Cursurile noastre se adresează cu prioritate adulților care doresc să se inițieze ori să se perfecționeze în domeniul limbilor moderne.

Cursanții pot parcurge trei niveluri de studiu – începător (modulul A), intermediar (modulele B1+B2), avansat (modulul C). Fiecare modul durează opt luni (două ședințe pe săptămână.) Testarea periodică și certificarea cunoștințelor acumulate sunt o parte integrantă a cursurilor.

Pregătirea în vederea susținerii examenelor internaționale (Cambridge, ToEFL, IELTS, DALF, DELE etc.) sau a interviului pentru ocuparea unui post durează între patru și opt luni, în funcție de nivelul cunoștințelor (stabilit pe baza unui test preliminar) și de numărul de ședințe săptămânale.

Cursurile se desfășoară în perioada 01 octombrie – 30 iunie, cu vacanță de iarnă între 20 decembrie și 10 ianuarie, și o săptămână liberă de sărbătorile pascale.

Între 01 iulie și 15 septembrie, Class oferă servicii de consultanță, testare și certificare a nivelului de cunoștințe de limbă, traducere și interpretare.

shape
shape
CLASS

Trei niveluri de studiu

Nivelul începator A

După parcurgerea nivelului începător (A), cursanții pot înțelege informații simple difuzate la radio sau la televiziune, cum ar fi anunțurile publicitare; pot citi și scrie corect texte sau mesaje personale de mică întindere; pot purta scurte conversații fără multe dificultăți de înțelegere sau de pronunție. Nivelul A este suficient pentru scopuri turistice sau pentru cultivarea și păstrarea bunelor relații colegiale sau de vecinătate.

Nivelul mediu B1+B2

Nivelul mediu (B1+B2) este suficient pentru angajarea în întreprinderile unde este necesară cunoașterea unei limbi străine sau pentru înscrierea la universități cu predare într-o limbă internațională. La acest nivel, este posibilă comunicarea pe teme profesionale și înțelegerea textelor din domenii familiare. Totodată, este accesibilă scrierea de texte  de întindere medie iar conversația este relativ fluentă.

Nivelul avansat C

Nivelul avansat (C) poate fi atins după trei ani de studiu, completați cu lecturi personale extensive și expunere repetată la surse de informare în limba străină, precum și cu exersarea regulată a deprinderilor conversaționale. Acest nivel de cunoaștere a limbii străine permite integrarea rapidă în mediul social și profesional din țările vorbitoare ale limbii studiate.

shape