shape
shape

Există două tipuri de certificate Class:

shape
01

Certificatul de competență

Se obține pe baza examenului de absolvire a unui nivel de studiu, sau a unui test susținut contra cost, fără frecventarea cursurilor Class. Acest certificat atestă nivelul de cunoaștere a limbii străine studiate. Pe verso se află descrierea deprinderilor de comunicare dobândite de posesor și calificativele obținute. 

02

Certificatul de frecvență

Se poate obține după frecventarea cursurilor timp de cel puțin patru luni (jumătate dintr-un nivel). Acest tip de certificat atestă participarea titularului la cursuri pe o anumită perioadă, fără examen de absolvire. Se specifică nivelul de studiu și numărul de ședințe parcurse, fără descrierea deprinderilor acumulate. 

Certificatul de competență Class are valoarea oricărui certificat eliberat de instituții de învățământ acreditate, care folosesc cadre didactice cu pregătire superioară și cu experiență în domeniu. Membrii Asociației Class sunt profesori selectați de Consiliul Britanic România de la Universitatea “Ovidius”: Camelia Bejan (engleză și germană), Adrian Ionescu (engleză și spaniolă), Remus Bejan (engleză), Irina Florea (italiană), de la Liceul de filologie “George Călinescu”: Monica Niciporuc (engleză), Elisabeta Radu (germană), Rodica Ghișerel (engleză), Ramona Banias (engleză), precum și de la alte licee constănțene: Doina Carlsson (engleză), Victoria Banciu (germană) de la Liceul Pedagogic.

Instituțiile constănțene recunosc valoarea certificatelor de competență emise de Class din 1996 până în prezent. Deși valabilitatea certificatelor Class nu este limitată în timp, în principiu, cunoștințele de limbă trebuie actualizate la intervale de opt-zece ani.  

Certificatul Class se poate obține:

La absolvirea unui nivel de studiu (A – începător, B – intermediar, sau C – avansat);
Contra cost, pe baza testului de competență lingvistică.
shape
shape
shape