Cursurile speciale şi cele de pregătire pentru examene durează 16 săptămâni (32 de şedinţe).

Avansaţi în carieră prin comunicare eficientă

În lumea afacerilor, claritatea comunicării este esenţială pentru creşterea productivităţii şi a eficienţei actului decizional. Omul de afaceri trebuie să aibă deprinderi excelente de redactare, pentru a-şi exprima limpede ideile, pentru a le pune în practică şi a obţine rezultate. Cursurile noastre de comunicare vă ajută să creaţi documente de afaceri clare, inteligibile, adaptate obiectivelor afacerii dumneavoastră. Perfecţionarea deprinderilor de redactare eficientă în afaceri este cheia organizării şi structurării informaţiilor complexe de natură economică, astfel încât acestea să fie accesibile şi utile destinatarilor de diverse categorii.

La cerere, organizăm cursuri adaptate nevoilor clientului individual sau instituţional, de la ateliere intensive de două zile la cursuri de trei săptămâni.

CATEGORIILE PROFESIONALE VIZATE

 • economişti, directori, specialişti în resurse umane, specialişti în vânzări şi marketing
 • personal administrativ, persoane interesate să promoveze prin perfecţionarea deprinderilor de redactare

DEPRINDERILE VIZATE

 • organizarea informaţiilor pentru optimizarea exprimării
 • alegerea registrului de exprimare corespunzător
 • comunicarea eficientă în scris şi oral
 • transmiterea de informaţii complexe
 • adaptarea conţinutului la cerinţele destinatarului/interlocutorului
 • comunicarea clară şi convingătoare în relaţiile cu Clienţi, furnizori, directori, etc.

VĂ PUNEM LA DISPOZIŢIE

 • program flexibil, sub îndrumarea unui profesor cu experienţă
 • exerciţii interactive şi studii de caz
 • studiu în grup restrâns (maxim 10 cursanţi), sub îndrumare permanentă
 • bibliografie completă şi fişă de referinţă pentru ghidarea activităţii
 • manual pentru comunicare în afaceri, cu exerciţii.

Pentru mai multe detalii, luaţi legătura cu: Class – Dl Adrian Ionescu – tel. 0241 612877; 0735 552 456; e-mail asociatia_class@yahoo.co.uk

SEO Constanta | Magazinul de site-uri | Responsive Web Design