Test preliminar

Pentru plasarea la nivelul de studiu corespunzător, viitorii cursanţi, cu excepţia începătorilor, susţin în mod obligatoriu un Test preliminar.  Acesta se organizează săptămânal, de regulă miercuri la ora 17.00, şi vizează toate deprinderile de utilizare a limbii – înţelegerea după ascultare, înţelegerea după lectură, scrierea, vorbirea şi interacţiunea orală. La sfârşitul testării, pe baza punctajului obţinut, se stabileşte nivelul de studiu şi se comunică programul de studiu.

Important! Participarea la testul preliminar este condiţionată de obţinerea unui punctaj de minimum 80% la testul de nivel începător de la pagina https://class.org.ro/test-engleza-nivel-incepatori/. După parcurgerea acestui test, vă rugăm să introduceţi punctajul obţinut în căsuţa corespunzătoare de la pagina Formular de înscriere.

 

SEO Constanta | Magazinul de site-uri | Responsive Web Design